Vilka är posterna på elräkningen

0

Du betalar en avgift för elöverföringen per förbrukad kilowattimme (kWh) alternativt för effektuttag (kW).

Historiskt sett har det ofta varit billigast att ha ett rörligt elpris. När man specificerar kostnaderna finns kostnader för:

  • Spotpris
  • Påslag
  • Miljöpåslag
  • Fasta avgifter till myndigheter för elsäkerhet, nätövervakning och elberedskap
  • Energiskatt – som skiljer sig åt inom Sverige
  • Moms 25%

Elnätsavgifterna är höga och dessa varierar inte speciellt mycket eftersom det är en oligopolmarknad.

Share.

About Author

Leave A Reply