Vattenfall

Vattenfall är ett av de större energibolagen i Sverige. Vid Svensk Kvalitetsindex 2014 var Vattenfall minst trovärdig tillsamman med Fortum och Eon. Det är framförallt Vattenfalls trovärdighet kring miljöfrågor som är lägre än någonsin.