Vad är elnätsavgifter?

Elnätsavgifter varierar kraftigt mellan olika kommuner enligt en rapport från Villaägarnas riksförbund och data har man fått från Energimarknadsinspektionens.

Den borgerliga regeringen har infört nya regler som ska införas 1:a november så att elbolagen inte ska kunna ta ut oskäliga elnätsavgifter av konsumenter. Syftet med de nya reglerna är att de ska ge bättre kopplingar mellan avgifterna och bolagens investeringar.