Tvister med elbolaget

Tvister med elbolaget

Tvist med elbolaget?

Konsumenternas energimarknadsbyrå kan hjälpa dig när tvisten gäller problem på energiområdet. Hemsida: www.energimarknadsbyran.se

Du kan också vända dig till Allmäna reklamationsnämnden (ARN), Konsumentombudmannen (KO), Konsumentverket, och Konsumentvägledare som finns hos kommunerna.

Den myndighet som du ska vända dig till heter Energimarknadsinspektionen. Den myndigheten ser till att elbolagen följer ellagen och att tex fakturor inte har bristfällig information.