Ox2 Vindel

Ox2 Vindel hade högst värde vid kvalitetsindex 2014 tillsammans med Luleå Energi och Tibro Energi var det ett av de mest trovärdiga inom elhandeln.