Luleå Energi

Luleå Energi fick i Svenskt Kvalitetsindex för energibolag 2012 väldigt bra omdömen och är det elbolag som har nöjdast och mest lojala kunder både på privatmarknaden och företagsmarknaden. Även vid 2014 års mätning av kvalitetsindex hade företaget höga siffror och var ett av de mest trovärdiga elbolagen tillsammans med Ox2 Vindel och Tibro Energi.

Ladda ner kvalitetsindex