GodEl

GodEl får väldigt bra omdömen i Svenskt kvalitets index 2012 när man utvärderade olika elbolag och de ligger näst högst efter Luleå Energi på konsumentmarknaden. Företaget har hög social profil och ger en del av vinsten till olika välgörande ändamål.

Ladda ner kvalitetsindex