Fortum

Fortum är en koncern vars verksamhet är fokuserad på Norden, Ryssland och Östersjöområdet. Koncernen består av flera bolag – en del av dem är samägda med exempelvis Stockholm Stad och företaget är mycket starkt i exempelvis Stockholm.

Moderbolaget Fortum Sweden AB registrerades 1993 och ägs i sin tur av finländska Fortum OYJ.

  • Exempel på företag
  • Fortum distribution

Under 2011 uppgick omsättningen till 6,2 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,8 miljarder euro. Företaget sysselsätter cirka 10 800 personer. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors.

Fortums samlade elförsäljning i Sverige hade under 2011 följande ursprung:

  • 83% kärnkraft
  • 15% förnybara källor
  • 2% fossila bränslen och torv

Vid svenskt kvalitetsindex mätning av energimarknaden och svenska kunder 2012 stärkte företaget sin position på samtliga marknader. Vid Svensk Kvalitetsindex 2014 var Fortum däremot minst trovärdig tillsamman med Vattenfall och Eon.