Energiskatt

Energiskatten är en statlig punktskatt. Från 1:a januari 2012 höjdes energiskatten 36.63 öre/kWH inklusive moms (29-30 exklusive moms). Vissa kommuner i norra Sverige har lägre energiskatt.