Elföretag i Sverige

Lista med de större elföretagen i Sverige.

Höga värden i Svensk kvalitetsindex 2014


Övriga stora elbolag


Dåliga värden i Svenskt kvalitetsindex 2014

Att utvärdera vilket energibolag som är bäst

Vi rekommenderar att du testar de olika priserna på elpriskollen.se som är en oberoende jämförelseplats från Energimarknadsinspektionen. Vi rekommenderar också Svenskt kvalitetsindex som gör branschmätningar för Energisektorn. Läs kvalitetsindex för energisektorn här

Många av bolagen har företag som håller på med elhandel och eldistribution. Inför vintern 2012/2013 visar en rapport från Svenska Kraftnät att produktionskapaciteten kommer att öka pga den ökade tillgången på kärnkraft och ny vindkraft.